Verdikjede

Optimal Verdikjede

Utvikle og opprettholde konkurransefortrinn

Neuman Aluminium Raufoss skal innfri kundenes krav til kvalitet i alle ledd, og hele tiden ha fokus på ytterligere forbedringer. For å oppnå dette må alle delene av verdikjeden være optimalisert i forhold til hverandre.

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere

Neuman Aluminium Raufoss sitt mål er å utvide sitt globale nettverk med nye forretningspartnere for å sikre en sterk, konkurransedyktig og bærekraftig forsyningskjede i et langtidsperspektiv.

 

Vi søker etter samarbeidspartnere med erfaring i et global marked og som skiller seg ut med sin teknologi og konkurranseevne i tillegg til sitt engasjement og samarbeid med Neuman Aluminium Raufoss.

Høyeste standard av Kvalitet og engasjement

Neuman Aluminium Raufoss stiller krav til høyeste kvalitet og engasjement fra leverandørene.

 

Vi mener at vi oppnår våre kvalitetsmål og leveransedyktighet best gjennom robuste og strenge målkrav.

Dette krever et kundeorientert tankesett, kontinuerlig utvikling av effektive løsninger og søk etter muligheter for forbedringer.

Møter forventninger og leverer produkter i henhold til kontrakt.

Neuman Aluminium Raufoss søker å innfri forventninger i markedet, og leverer varer i henhold til kontrakt.

 

Våre samarbeidspartnere må gjennom sitt samarbeid med Neuman Aluminium Raufoss involvere seg aktivt og sikte mot å utvikle et sterkt, stabilt og bærekraftig partnerskap.

Vårt potensiale er våre ansatte! JOBB OG KARRIERE

Som en internasjonalt voksende virksomhet tilbyr vi kvalifiserte søkere en rekke interessante og fremtidsrettede karrieremuligheter. Vi er i stadig utvikling og ser derfor etter motiverte medarbeidere med gode kvalifikasjoner.

Ledige stillinger Åpen søknad